Annons från RÅ.se - Rödbetskoncentrat

Mäta blodtrycket - rödbetsjuice kan sänka blodtrycket.

Mäta blodtrycket – och sedan då?

Heldygnsmätning är säkrare än en mätning i stressande sjukhusmiljö. Dessutom kan skillnaden i övertryck och undertryck samt skillnaden mellan blodtrycket i båda armarna ge värdefull information. Kosten är viktig för kärlhälsan, och rödbetsjuice kan ge friskare blodkärl och sänka blodtrycket. Mellan 120-140 i övertryck (systoliskt) och 80-90 i undertryck (diastoliskt) betraktas som ett förstadium till […]

Läs mer »

Rödbeta ger kraft åt hjärtsviktspatienter

Rödbetsjuice ger hjärtsviktspatienter mer kraft

Hjärtsvikt leder till försämrad muskelkraft, vilket gör det svårare att röra på sig. Kväveoxidbrist kan vara en orsak. Rödbetsjuice är rik på nitrat som omvandlas till kväveoxid i kroppen. I en pilotstudie ökade hjärtsviktspatienters muskelkraft med 12-13 % efter att de druckit rödbetsjuice, vilket kan innebära en reduktion av sjukdomens muskelpåverkan med en tredjedel. Människor […]

Läs mer »

Blodtryck - högt blodtryck är skadligt för hälsan.

Blodtryck

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. Blodtrycket mäts i måttet millimeter kvicksilver, mm Hg, och anges med två tal, till exempel 120/80, som uttalas 120 över 80. Det första talet anger övertrycket (det systoliska), som uppstår när hjärtat drar ihop […]

Läs mer »

Blodkärl och och åderförkalkning - nitrat från rödbetor ökar kväveoxidbildning, ger friskare blodkärl.

Blodkärl, arteriografi och kväveoxid

Med arteriografi kan blodkärlen kontrolleras så att livsstilsförändringar – som kostval, motion och rökstopp – kan göras innan vi drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Kväveoxid, som är viktigt för blodkärlens hälsa, bildas i kroppen av kostbaserat nitrat från exempelvis rödbetor.   Med tiden stelnar blodkärlen och blir mindre elastiska. Den skyddande hinnan på kärlens insida […]

Läs mer »

blodtrycksmätare - högt blodtryck skadligt för hjärta och kärl, kan sänkas med rödbetsjuice

Sänkt blodtryck med rödbetsjuice

Rödbetsjuice innehåller nitrat som har visats sänka blodtrycket genom förbättrad funktion hos blodkärlen. Sådana förbättringar har kunnat kopplas till minskad risk för hjärtsjukdom. Nu pågår en studie med personer med hjärtsvikt där man hoppas att den till vissa vävnader försämrade syretillförseln ska förbättras av rödbetsjuicens kärlvidgande förmåga. I en studie [1] från Storbritannien kunde man […]

Läs mer »

Hjärta - rödbetsjuice testas mot hjärtsvikt.

Rödbetsjuice vid hjärtsvikt

I en patientstudie vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, som påbörjades i december 2014 och ska pågå under 2015, ska forskare ta reda på om rödbetsjuice kan förbättra konditionen och därmed även livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt orsakad av PAH. Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Den försämrade pumpfunktionen kan […]

Läs mer »